ČLÁNKY PUBLIKOVANÉ V ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

Meziválečná průmyslová architektura

13.07.2012 14:06

Meziválečná průmyslová architektura v Československu. Dvě průmyslové stavby Josefa Kříže v Praze

In: Muzea, památky a konzervace 2005. Opava: Slezská univerzita, 2005, díl 1, s. 53-56. ISBN 80-01-03193-4.
13.07.2012 13:59

Přínos technicko-průmyslových východisek pro architekturu meziválečného období

In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. Brno: EXPO DATA, 2005, s. 92-95. ISBN 80-7293-137-7.

INDUSTRIÁL

13.07.2012 14:20

Symbolic Enhancement of Institutional, Commercial and Industrial Buildings of the First Republic by Motifs of Work, Trade and Industry

In: Industrial Heritage - Ecology and Economy: XIV International TICCIH Congress 2009 in Freiberg. Chemnitz: Sächsische Industriemuseum, 2011, p. 255-261. ISBN 978-3-934512-22-1.
13.07.2012 14:20

The Symbolic-aesthetic Dimension of Industrial Architecture as a Method of Classification and Evaluation: The Example of Bridge Structures in the Czech Republic

In: Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 1, p. 23-31. ISSN 1210-2709. SYMBOLIC-AETSTHETIC DIMENSION OF INDUSTRIAL STRUCTURES .pdf (807,2 kB)
13.07.2012 14:15

Architecture of the First Czechoslovak Republic and its Symbolic Enhancement by Motifs of Work, Trade and Industry

  Připravovaná publikace pro historický magazín TU Delft, 2012  

Obraz města - sociální rozměr ve stěžejním díle Kevina Lynche

13.07.2012 14:01

Obraz města - sociální rozměr ve stěžejním díle Kevina Lynche

Obraz města - sociální rozměr ve stěžejním díle Kevina Lynche Anotace: Příspěvek se zabývá sociálním rozměrem teorie Kevina Lynche obsažené v knize Obraz města. Image of the City – Social Dimension of Kevin Lynch's Most Famous Work Annotation: This paper deals with the social...

Soutěže šedesátých let

13.07.2012 14:19

Mutující fáze československé architektury po roce 1954 a otázka historismu reflektovaná v soutěžních projektech

In: Svorník 8/2010. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2010, s. 165-174. ISBN 978-80-904503-1-8.   Mutující fáze české architektury, která následovala po opuštění metody socialistického realismu1) je nepochybně zajímavá - stalo se tak po moskevské konferenci stavbařů...
13.07.2012 14:18

Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže 60. let 20. století ve vztahu k vývoji typologických druhů

In: Svorník. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2008, díl 6, s. 203-214. ISBN 978-80-86562-11-7.
13.07.2012 14:16

Architektonické a urbanistické soutěže 60. let v Československu

In: Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005, díl 6, s. 68-73. ISBN 80-214-2830-9.
13.07.2012 14:02

Informace o výzkumu čs. architektonických a architektonicko-urbanistických soutěží 60. let 20. století

Informace o výzkumu čs. architektonických a architektonicko-urbanistických soutěží 60. let 20. století Information on Research of the Czech Architectural and Urban Design Competitions of the 1960s Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. ABSTRACT: The text summarizes the results of the...

REVUE PROSTOR

13.07.2012 14:08

Genius loci Christiana Norberga-Schulze aneb Zasažení Prahou

In: Revue Prostor. 2010, roč. XXVII, č. 87-88, s. 256-258. ISSN 0862-7045. Známou knihu norského historika a teoretika architektury Christiana Norberga-Schulze (1926-2000) Genius loci – k fenomenologii architektury (z roku 1980, v kvalitním českém překladu Petra Kratochvíla a Pavla Halíka...

HIGH-TECH ARCHITEKTURA

13.07.2012 14:23

Technické vybavení budov jako jeden z určujících prvků staveb high-tech - východiska a metafory

In: Svorník 7/2009. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2009, s. 203-214. ISBN 978-80-904503-0-1.

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic