Přínos technicko-průmyslových východisek pro architekturu meziválečného období

13.07.2012 13:59

In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. Brno: EXPO DATA, 2005, s. 92-95. ISBN 80-7293-137-7.

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic