Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., historička architektury, architektka, odborná asistentka na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT Praha

 

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze (2003; v roce 2001 studovala na TU Delft, Faculty of Architecture). Od roku 2004 výzkumný pracovník ve Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Od roku 2006 odborná asistentka na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Doktorát obhájila na FA ČVUT v Praze v roce 2011 na téma Architektonické soutěže 60. let.

Věnuje se odborné i osvětové publikační a vzdělávací činnosti v oboru dějiny a teorie architektury 2. pol. 20. století a industriální dědictví (je členkou mezinárodní organizace TICCIH, 2012). Vedle publikační a přednáškové činnosti, spolupořádá výstavy, exkurze a mezioborové konference: např. mezinárodní konference v rámci Bienále Industriální stopy 2005 a 2007 či konference Meziválečná průmyslová architektura 2005. Na ČVUT se účastnila se výzkumných záměrů, grantů a RP (ČVUT, MŠMT). Věnovala se aktivně divadelní činnosti jako scénografka, baletka.

 

Spoluautorství knih: Slavné stavby Prahy 6 (Praha: Foibos, 2009), Pražský industriál (Praha: ČVUT v Praze, 2006, 2007), Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků (Praha: ČVUT v Praze, 2006), Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura (Brno: EXPO DATA, 2005), Obraz města (překlad knihy; Praha: BOVA POLYGON, 2004) ad., v přípravě publikace Ivo Klimeš - Svět architektury a divadla.

Spoluautorství výstav: Slavné stavby Prahy 6. Praha (Praha: Písecká brána 2009), Working Heritage (mezinárodní projekt EU Culture 2000; Praha, Staroměstská radnice 2006, repríza Brno). Meziválečná průmyslová architektura (Praha, Nostický palác 2005, repríza Brno) ad.

Příspěvky ve sbornících a články viz podrobně CV níže. 

CV

13.07.2012 10:12

CV 2012

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.   ZAMĚSTNÁNÍ ► Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury (K129), odborný asistent, od 2006 ►Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, výzkumný pracovník, 2003-06 ►časopis Architekt, externí spolupracovník, 2003 ODBORNÉ...

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic