KNIHY A SPOLUPRÁCE NA KNIHÁCH

PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT/KNIHA

ARCHITEKT IVO KLIMEŠ/Svět architektury a divadla

Editorkami monografie jsou Lenka Popelová a Eva Špačková

Cílem projektu je příprava a vydání recenzované monografie významného ostravského architekta Ivo Klimeše, přístupné jak odborné, tak laické veřejnosti. Ústředním textem publikace bude rozhovor s architektem, doplněný podrobným přehledem projektů a dalšími texty, které uvedou celoživotní architektovo dílo do mezioborových souvislostí. Publikace by měla být i připomenutím významného životního jubilea architekta Ivo Klimeše, jež celý svůj profesní život zasvětil divadelní architektuře.

Na přípravě textů se podílejí architekti, scénografové a výtvarníci, historici architektury a umění, režiséři, divadelní vědci a kritici. Text přispějí: Radovan Lipus, Albert Pražák, Zbyněk Srba, Martin Strakoš, Lenka Popelová, Eva Špačková, Petr Urlich, Radomíra Sedláková, Ladislav Vrchovský, Marie Šťastná ad. Publikace vyjde na jaře 2014.

Publikaci podpořila grantem v roce 2013 Nadace české architektury (nositel grantu: Lenka Popelová).

KEVIN LYNCH - OBRAZ MĚSTA (PŘEKLAD KNIHY)

12.07.2012 18:52

K VYDÁNÍ KNIHY KEVINA LYNCHE OBRAZ MĚSTA

   Co znamená forma určitého města pro jeho obyvatele a co může urbanista udělat pro to,aby jeho image byl živější a skutečně nezapomenutelný? Na základě studií o městech Los Angeles, Boston a Jersey City  a ve snaze odpovědět na dané otázky zformuloval Kevin Lynch nové hodnotící...

MEZIVÁLEČNÁ PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA

19.09.2012 19:19

Odkaz na stránky VCPD FA ČVUT v Praze

https://vcpd.cvut.cz/1-73-a-k-t-u-a-l-i-t-y-stavebni-kniha-2005-mezivalecna-prumyslova-architektura.aspx

OSADA BABA (ILUSTRACE - PŘEKRESLENÍ PŮVODNÍCH PLÁNŮ)

V této rubrice nejsou žádné články.

ŠEDESÁTÁ LÉTA OČIMA PAMĚTNÍKŮ

12.07.2012 18:59

INFROMACE

URLICH, P.; VORLÍK, P.; FILSAKOVÁ, B.; ANDRÁŠIOVÁ, K.; POPELOVÁ, L. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. - 303 stran v českém a slovenském jazyce, 284 čb obrázků, 22,56 AA, 27,50 VA, 1000 výtisků - publikace vznikla na Ústavu dějin...

SLAVNÉ STAVBY PRAHY 6

V této rubrice nejsou žádné články.

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic