Technické vybavení budov jako jeden z určujících prvků staveb high-tech - východiska a metafory

13.07.2012 14:23

In: Svorník 7/2009. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2009, s. 203-214. ISBN 978-80-904503-0-1.

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic