K VYDÁNÍ KNIHY KEVINA LYNCHE OBRAZ MĚSTA

12.07.2012 18:52

   Co znamená forma určitého města pro jeho obyvatele a co může urbanista udělat pro to,aby jeho image byl živější a skutečně nezapomenutelný? Na základě studií o městech Los Angeles, Boston a Jersey City  a ve snaze odpovědět na dané otázky zformuloval Kevin Lynch nové hodnotící kritérium zvané imageability. Domnívá se, že může být vodítkem při výstavbě a přestavbě měst.

Velký rozsah této studie nám umožňuje, abychom použili novou originální a životaschopnou metodu při hodnocení města z hlediska jeho formy. Architekt, urbanista a jistě i obyvatelé najdou určitě mnoho společných důvod, aby si knihu přečetli.

O knize napsali:

   „Kevin Lynch přichází s čtivou, obsažnou, dobře uspořádanou  a respekt budící knihou, která by se mohla osvědčit zrovna tak dobře jako kdysi titul Camilla Sitteho Stavba měst podle uměleckých zásad.“ ( Architectural Forum)

   „Máme za to, že ještě po létech budou urbanisté brát zřetel na Lynchovo dílo… Význam této knihy v odborné literatuře je zřejmý… Až dosud nám chyběla teorie vizuálního vnímání města, která by byla založena na objektivních kritériích. Z neznámých důvodů nebyla v Německu od konce 19. století až do Lynchova vystoupení experimentálně zkoumána skutečnost, jak je město opravdu vnímáno. Můžeme být proto vděčni za to, že autor znovu oživil zájem o tuto tematiku. Dopad Lynchovy knihy bude zřejmě mimořádný.“ (Leonard K. Eaton, Progressive Architecture)

   „Tato čtivá kniha představuje jeden z nejvýznačnějších příspěvků k teorii plánování velkých městských celků… Abychom pochopili Lynchovu kuráž, musíme se vrátit do roku 1953, kdy začínal své studie o smyslovém vnímání a chápání tím, že navštívil Itálii. Bylo to několik let před tím, než se konference na téma urbanistické tvorby vůbec staly běžnými, a v době, kdy se významní urbanisté zabývali vším možným, jen ne výzkumem stránek forem města. Bylo třeba mladého a zapáleného pedagoga inspirovaného F.L.Wrightem, jeho někdejším mentorem, mentorem, aby se změnil trend třicetiletého nezájmu.“ (David A.Crane, Journal of the American Institute of Planners)

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic