INFROMACE

12.07.2012 18:59

URLICH, P.; VORLÍK, P.; FILSAKOVÁ, B.; ANDRÁŠIOVÁ, K.; POPELOVÁ, L. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006.
- 303 stran v českém a slovenském jazyce, 284 čb obrázků, 22,56 AA, 27,50 VA, 1000 výtisků
- publikace vznikla na Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT v Praze za podpory výzkumného záměru Ministerstva školství VZ - MSM č. 214500027 a na FA STU v Bratislavě

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic